November 2021 - SUPER KAMP

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, a new normal that has evolved from generation.
1635879424046.jpg

November 2, 2021by admin0

Grnčarija predstavlja jednu od najstarijih čovekovih veština, staru gotovo 30.000 godina. Kroz celokupnu istoriju proces izrade grnčarije nije se previše promenio. I dan danas se koriste isti materijali, grnčarija se ručno oblikuje, nakon toga suši i peče, a mnogi se sa pravom pitaju da li se radi o zanatu ili umetnosti. Na SUPER KAMP-u na Rudniku naši super drugari su uživali u radionici grnčarije. 🙂 🏺⚱️


error: Content is protected !!