WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1709029351;a:1:{s:24:\"tribe_common_log_cleanup\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:86400;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:30:\"tribe_schedule_transient_purge\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1709029351;a:1:{s:30:\"wp_site_health_scheduled_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"weekly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:604800;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:26:\"action_scheduler_run_queue\";a:1:{s:32:\"0d04ed39571b55704c122d726248bbac\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:12:\"every_minute\";s:4:\"args\";a:1:{i:0;s:7:\"WP Cron\";}s:8:\"interval\";i:60;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:33:\"wc_admin_process_orders_milestone\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:3600;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:16:\"wp_version_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:17:\"wp_update_plugins\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:16:\"wp_update_themes\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:43200;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Incorrect key file for table './superkam_db/wpkamp_options.MYI'; try to repair it]
INSERT INTO `wpkamp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('cron', 'a:2:{i:1708942951;a:1:{s:39:\"tribe_aggregator_process_insert_records\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:17:\"tribe-every15mins\";s:4:\"args\";a:0:{}s:8:\"interval\";i:900;}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Rekreativna nastava

Rekreativna nastava

Naše nastave u prirodi obogaćene su akivnostima sa SUPER KAMPA. Pored vremena predviđenog za nastavu, deci je ostatak dana ispunjen 1) edukativnim, 2) sportskim i 3) avanturističkim sadržajima.

Nastava u prirodi


Na svakoj destinaciji imamo:

  • Na svakih 25-30 učenika minimum jednog animatora/rekreatora
  • Edukativne, sportske i avanturističke sadržaje
  • Predstavnika agencije kome se možete obratiti u svakom trenutku za sve što je potrebno
  • Lekarski tim i ambulantu
  • Licencirane turističke vodiče

BukuljaDivčibareGočKopaonikLepenski Vir

U nastavku možete pogledati neke od naših predloga destinacija za nastavu u prirodi ali pored njih u ponudi imamo i druge destinacije pa nas uvek možete kontaktirati na naše telefone kako bismo Vam dostavili kompletnu ponudu.

Takođe, zajedno možemo osmisliti putovanje po Vašoj želji.RudnikTaraZlatarGučevo
error: Content is protected !!