Dokumenta

Ovde možete preuzeti Prijavni list, Ugovor i ostalu dokumentaciju TA Super tours d.o.o.

Super tours doo Beograd prikuplja podatke korisnika u svrhu realizacije programa za decu.

Opšte informacije


Poslovno ime : Super tours doo Beograd- Palilula
Licenca: OTP 128/2021 kategorija A
Garancija putovanja po polisi osiguranja broj 2701462 od 4.10.2022. kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Beograd važi od 1.10.2022. do 1.10.2023.
Tekući račun: 160-438481-50, 160-438451-43 Banca Intesa
Lice odgovorno za reklamacije: Marija Danilović

error: Content is protected !!