Survivor

Preživljavanje u prirodi
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/VideoCapture_20200517-231325.jpg
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/Logorska-vatra-2.jpg
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/Logorska-vatra-4.jpg
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/PREIVLJAVANJE-6.jpg

Survivor

Title:

Description:

VideoCapture_20200517-231325
Logorska vatra 2
Logorska vatra 4
PRE++IVLJAVANJE 6

Survivor

Preživljavanje u prirodi

U sjajnjoj avanturi, poput čuvenog Ber Grilsa, deca uče kako treba da se ponašaju u prirodi, šta im je sve potrebno za boravak u njoj i kako da se snađu u određenim situacijama. Logorovanje i boravak u šumi, različite vrste logorskih vatri, montaža skloništa od grana i lišća, orijentacija, šta je jestivo u divljini, šta nikako nije i još mnogo korisnih informacija koje deca nauče kroz ovu aktinvost. Posledično, razvija se ljubav prema biljnom i životinjskom svetu, očuvanju životne sredine i prirode koja nas okružuje.

error: Content is protected !!