Surfovanje

Zabava na moru
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/Picture1A.png
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/Picture2A.png
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/Picture5.png
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/Picture38.png
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/VideoCapture_20200426-153026.jpg
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/VideoCapture_20200426-154922.jpg
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/VideoCapture_20200426-154946.jpg

Surfovanje

Title:

Description:

Picture1A
Picture2A
Picture5
Picture38
VideoCapture_20200426-153026
VideoCapture_20200426-154922
VideoCapture_20200426-154946

Surfovanje

Zabava na moru

Jedna od mnogobrojnih aktivnosti na vodi koju možete pronaći na SUPER KAMP-u u Grčkoj. Deca imaju mogućnost da isprobaju dasku za surfovanje i upoznaju se sa osnovama surfovanja, zauzimanja početnog  položaja i pravilnog korišćenja daske, održavanja ravnoteže, kao i veslanja na dasci. Takođe, deca u stojećem ili klečećem položaju na dasci i uz pomoć vesla  pokušavaju da se kreću po vodi. Pored vrlo korisne fizičke aktivnosti to je svakako i  super zabava na moru, naravno uz stručni nadzor i obuku naših instruktora i spasilaca.

error: Content is protected !!