Zorbing lopte

Atrakcija na vodi
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/LOPTE.png
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/13653021_1041079159308116_2916597386461060222_o.jpg
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/19942770_1369110216505007_2688672321456743558_o.jpg
https://superkamp.rs/wp-content/uploads/2020/05/Zorbing-lopte-2.jpg

Zorbing lopte

Title:

Description:

LOPTE
13653021_1041079159308116_2916597386461060222_o
19942770_1369110216505007_2688672321456743558_o
Zorbing lopte 2

Zorbing lopte

Atrakcija na vodi

Aqua – Zorbing

predstavlja jedan vid rekreacije ili sporta. Podrazumeva ulazak u veliku loptu na naduvavanje, koja deci omogućava da hodaju ili skaču po površini vode a da se ne pokvase. Lopte imaju zatvarač koji omogućava lak ulazak i izlazak. Deca obožavaju ovu aktivnost a ujedno razvijaju spretnost i koordinaciju pokreta.

error: Content is protected !!