November 2022 - SUPER KAMP

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, a new normal that has evolved from generation.
viber_image_2022-10-30_08-18-42-489-1280x953.jpg

November 5, 2022by admin0

Na Međunarodnom samitu mladih ,,Otvoreni svet”, najvećem samitu mladih u regionu, koji je okupio oko 3.000 najuspešnijih i najperspektivnijih mladih ljudi iz 47 zemalja, SUPER KAMP je pozvan da bude učesnik na panelu ,,Povezivanje mladih – šansa za humaniji svet”. Predstavili smo naš rad i naše ideje i pričali o humanitarnom radu i o tome koliko je važno da mladi ljudi pomažu jedni drugima, da se upoznaju i stvaraju prijateljstva za čitav život. I kojim god se poslom bavili, uvek moramo imati na umu humanost i dobrotu. Srećni smo što smo imali priliku da se nađemo među predavačima, istaknutim i uspešnim ličnostima iz javnog i poslovnog sveta, ministrima, najvišim predstavnicima privatnog sektora, predstavnicima humanitarnih i nevladinih organizacija, rektorima domaćih i svetskih Univerziteta i vrhunskim umetnicima, kao i što smo zajedno poslali poruku da je moguće biti uspešan u svojoj zemlji.


error: Content is protected !!